Finansowanie

Aby dobrać najlepszy sposób kredytowania nieruchomości, mogą Państwo udać się bezpośrednio do wybranego dewelopera. W Dom Development Wrocław funkcjonuje niezależny Dział Kredytów Hipotecznych, który w odróżnieniu od dużej części pośredników funkcjonujących na rynku, w relacjach z instytucjami finansowymi reprezentuje wyłącznie Państwa interesy. Dysponuje on pełną ofertą kredytową polskich banków, a także autorskimi programami finansowania nieruchomości, oferowanymi tylko w Dom Development Wrocław.

1

Aktualna pozycja finansowa

Przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania należy przeanalizować swoją obecną i przewidywaną sytuację finansową, w szczególności codzienne wydatki i opłaty związane z wynajmem lub utrzymaniem mieszkania, które teraz Państwo posiadacie. Proszę zwrócić uwagę, na nieopłacalność wynajmu mieszkania, gdyż w dłuższej perspektywie koszt wynajmu jest porównywalny do kosztów związanych ze spłatą kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup własnego mieszkania.

Przy kalkulowaniu wysokości raty kredytu trzeba pamiętać także o autorskich programach finansowania nieruchomości, dostępnych w Dom Development Wrocław. Dzięki nim, pomimo wycofania programu dopłat do kredytów finansowanych ze Skarbu Państwa, można znacznie zmniejszyć miesięczne wydatki związane z obsługą zaciągniętego kredytu.

Pierwsze spotkanie w Dziale Kredytów Hipotecznych

Pierwsze spotkanie z doradcą kredytowym jest niezmiernie ważne w procesie pozyskiwania kredytu. Jest to moment, w którym doradca zbada dokładnie Państwa możliwości i potrzeby kredytowe. Przedstawi najbardziej dopasowane do Państwa potrzeb oferty i powie, jakie dokumenty będzie trzeba przedstawić bankowi, aby uzyskać kredyt.

Doradca kredytowy w niezależnym Dziale Kredytów Hipotecznych Dom Development Wrocław to osoba, która zaproponuje najlepsze warunki kredytowania w specjalnie przygotowanej dla Klientów Dom Development Wrocław ofercie największych banków i będzie reprezentować Państwa przez cały proces przyznawania kredytu.

3

Złożenie wniosku kredytowego

Złożenie wniosku kredytowego odbywa się bezpośrednio po podpisaniu deklaracji rezerwacyjnej na zakup mieszkania. Podczas składania wniosku kredytowego powinni Państwo mieć ze sobą wszystkie dokumenty, które zostały wskazane przez doradcę kredytowego podczas pierwszego spotkania.

Złożenie kompletnego wniosku kredytowego jest bardzo ważne, gdyż braki w dokumentacji kredytowej istotnie wydłużają proces wydawania przez bank decyzji kredytowej.

Proces weryfikowania dokumentacji kredytowej przez bank

Proces weryfikowania dokumentacji kredytowej,w zależności od banku, trwa od 5 do 30 dni. W tym czasie bank sprawdza Państwa historię kredytową, weryfikuje dokumenty dochodowe oraz sprawdza, czy będą Państwo w stanie terminowo obsługiwać kredyt. Podczas weryfikacji wniosku bank może poprosić o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia. Etap ten kończy się przygotowaniem decyzji kredytowej.

5

Decyzja kredytowa banku

W decyzji kredytowej mogą być również opisane dodatkowe warunki, które należy spełnić, aby uzyskać kredyt.

Bezwzględnie należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią decyzji kredytowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i niejasności, należy o wszystko dopytać doradcę kredytowego, który udzieli Państwu wszelkich odpowiedzi.

Podpisanie umowy kredytowej

Podpisanie umowy kredytowej odbywa się w banku. Należy dokładnie zapoznać się z jej treścią przed podpisaniem, gdyż jest to dokument regulujący Państwa relacje z bankiem w całym okresie kredytowania.

7

Uruchomienie kredytu

Po podpisaniu umowy kredytowej należy wypełnić w banku dyspozycję uruchomienia kredytu. Kredyt uruchamiany jest zgodnie z terminem zapisanym w umowie deweloperskiej dotyczącej zakupu mieszkania. Kredyt może być uruchamiany zarówno jednorazowo, jak i w transzach (w zależności od Państwa ustaleń z deweloperem).