DORADZTWO KREDYTOWE

Weź kredyt na swoje wymarzone mieszkanie
za pośrednictwem Dom Development

Dowiedz się więcej

Dom Development posiada własny
Dział Doradztwa Kredytowego.

 • Zapewniamy całkowicie bezpłatną i kompleksową pomoc przy wyborze najlepszej oferty kredytowej oraz związanych z nią formalnościach.
 • Doradzamy niezależnie, obiektywnie, dopasowując kredyt do indywidualnej sytuacji klienta i jego potrzeb.
 • Wspólnie z bankami przygotowaliśmy wyjątkowe warunki kredytów na zakup mieszkań i lokali usługowych.

Dlaczego Klienci korzystają z naszego Doradztwa
Kredytowego:

 • specjalne oferty banków, z którymi współpracujemy przy udzielaniu kredytów
 • kredyty bez prowizji
 • najniższe marże na rynku
 • skrócony czas oczekiwania na przyznanie kredytu
 • profesjonalna opieka dedykowanego doradcy w trakcie trwania całego procesu kredytowego (od zbadania zdolności do wypłaty kredytu)
 • przygotowanie wymaganego przez banki kompletu dokumentów dotyczących wybranego mieszkania/lokalu użytkowego
 • bezpieczeństwo transakcji zakupu nieruchomości
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu

Nasi doradcy kredytowi

zdjęcie Hubert Nawrot

Hubert Nawrot

Konsultant ds. Kredytów Hipotecznych
Słuchawka 606 759 607

Zapraszamy do skontaktowania się z nami

Skontaktuj się z doradcą

Zostaw telefon lub email. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!

Informacje o administratorze danych osobowych

Zakup mieszkania należy rozważać biorąc pod uwagę możliwości finansowe, które podczas spotkania pomoże Ci określić doradca ds. kredytów hipotecznych z Dom Development.

Na spotkanie przygotuj następujące informacje:

 • ilość osób w gospodarstwie domowym
 • wiek kredytobiorców
 • wysokość dochodu netto w zależności od formy zatrudnienia
 • informacje na temat zobowiązań: wysokość rat posiadanych kredytów, wysokości przyznanych limitów w kontach i kartach kredytowych, wysokość innych stałych miesięcznych kosztów
 • informacje o posiadanych środkach, które chcesz przeznaczyć na wkład własny

Kredyt hipoteczny przyznawany jest na konkretne mieszkanie, więc powinieneś wiedzieć, która nieruchomość interesuje Cię najbardziej.

Dokumenty, które są niezbędne, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny to:

 1. dokumenty ogólne, m.in.: dowód osobisty, dokumenty identyfikujące i potwierdzające stan cywilny kredytobiorcy, umowa w formie aktu notarialnego stwierdzająca rozdzielność majątkową
 2. dokumenty finansowe, m.in.: PIT za ostatni rok podatkowy, zaświadczenia o dochodach, umowy zlecenia lub o dzieło, wyciągi z rachunków,
 3. dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych, m.in.: kopie umów i dowodów ostatnich płatności lub zaświadczenia z banku o dokonaniu całkowitej spłaty zobowiązania.

W trakcie analizy bank może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, które dadzą pełniejszy obraz Twojej sytuacji.

Przeciętnie okres ubiegania się o kredyt hipoteczny trwa około 3 tygodni i różni się w zależności od banku. Zdarza się jednak uzyskać kredyt w dużo krótszym czasie.

Na każdym jego etapie nasz doradca z Działu Doradztwa Kredytowego Dom Development pomoże Ci a ponadto odpowie na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Biorąc kredyt w Dom Development S.A. a nie w banku zyskujesz:

 • najtańszą ofertę kredytów hipotecznych
 • porównanie wielu kredytów w kilka chwil i wsparcie w wyborze najlepszego dla Ciebie
 • sprawną i kompleksową obsługę – od momentu złożenia wniosku kredytowego do uruchomienia kredytu
 • gwarancję zwrotu wpłaconych środków do dewelopera, w przypadku nie uzyskania kredytu
 • niezależne, profesjonalne doradztwo konsultanta
 • bezpieczeństwo obsługi kredytowej

Podkreślić należy, że współpraca z Działem Doradztwa Kredytowego dewelopera jest w pełni bezpłatną usługą.

Kwota kredytu jest uzależniona od ceny zakupu oraz wkładu własnego. Od ceny mieszkania należy odjąć wnoszony wkład własny i w ten sposób zostanie wyliczona kwota kredytu.

Wkład własny są to środki finansowe (gotówka) klienta wnoszone na poczet zakupu nieruchomości. Od 2016 roku banki, zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego standardowo wymagają przy kredytach mieszkaniowych 15-procentowego wkładu własnego. W drodze wyjątku, te bardziej liberalne nadal udzielają kredytów klientom wykładającym z własnej kieszeni 10 procent wartości nieruchomości. Od stycznia 2017 roku banki wprowadzą zmiany w zakresie minimalnego poziomu wkładu własnego. Będzie on wynosił 20 procent. Jednak w praktyce niewiele się zmieni i będzie można kupić mieszkanie mając 10-procentowy wkład własny wybierając taki bank, który pozwoli ubezpieczyć pozostały brakujący wkład własny.

Biorąc kredyt hipoteczny mamy do dyspozycji:

 • kredyty ze stałym oprocentowaniem, w którym przez ściśle określony czas np. 2 lata, 5 lat mamy spłatę raty w tej samej wysokości
 • kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, na które składa się:
  • marża banku - ustalana indywidualnie przez każdy bank
  • stopa referencyjna - jej podstawą są stawki procentowe, po których banki pożyczają sobie pieniądze np. WIBOR dla PLN. Stopy te kształtują się odmiennie dla różnych walut.

Dla kredytów hipotecznych obecnie udzielanych, oprocentowanie buduje się w następujący sposób:

 • w PLN
  WIBOR (3M lub 6M) + marża banku
 • w walucie obcej
  LIBOR/EURIBOR danej waluty (1M, 3M lub 6M) + marża banku.

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym dlatego warto już na starcie wynegocjować oprocentowanie na jak najniższym poziomie.

Marża jest zyskiem banku i w dużej mierze zależy od polityki cenowej prowadzonej przez poszczególne banki. Stanowi element konkurencyjności danej oferty. Marża wskazana w umowie kredytowej obowiązuje w całym okresie spłaty kredytu. Stąd też istotne pozostaje sprawdzenie kształtowania się m.in. jej wysokości przed dokonanie wyboru kredytu.

elementy, które pozwalają obniżyć marżę i uzyskać niższe oprocentowanie, a co za tym idzie zapłacić niższą ratę kredytu hipotecznego. Należą do nich: wysokość wkładu własnego, kwota kredytu, terminowe obsługiwanie dotychczasowych kredytów, stabilne dochody, wykupienie dodatkowych produktów np. konta, karty kredytowej.

Zdolność kredytowa to maksymalna kwota zobowiązań finansowych, jaka może zostać zaakceptowana przez bank, niezagrażająca ich terminowej obsłudze. Uzależniona jest przede wszystkim od wysokości osiąganego dochodu, jego źródła, posiadanych zobowiązań kredytowych oraz kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Będzie tym wyższa, im wyższe i bardziej stabilne dochody oraz im niższe aktualnie posiadane zobowiązania i koszty utrzymania. Musisz pamiętać, że analizując zdolność kredytową banki wezmą pod uwagę sytuację całego gospodarstwa domowego, a więc zarówno dochody i zobowiązania obojga małżonków, jak i koszty utrzymania dzieci, mieszkania itp. Zdolność kredytowa może się różnić w poszczególnych bankach, w zależności od przyjętych przez bank metod kalkulacji. Wbrew powszechnej opinii wartość posiadanej nieruchomości lub innych składników majątku nie powoduje zwiększenia Twojej zdolności kredytowej. Niemniej jednak, jako dodatkowe zabezpieczenie może umożliwić zaciągnięcie kredytu na 100% wartości nieruchomości, uatrakcyjnić warunki cenowe kredytu lub poprawić ocenę ogólną danej transakcji w oczach banku.

Brak zobowiązań kredytowych w przeszłości w żaden sposób nie wyklucza możliwości podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej przez bank. O przyznaniu lub odrzuceniu wniosku kredytowego decyduje wiele czynników: wysokość dochodu, jego stabilność, wysokość wkładu własnego oraz ocena wartości zabezpieczenia, wiek kredytobiorców, ale przede wszystkim zdolność kredytowa oraz wiarygodność kredytobiorców. Posiadanie historii kredytowej pozwoli bankowi ocenić to, jakim jesteś Klientem, a głównie czy terminowo regulujesz swoje zobowiązania finansowe. Jest to więc doskonałe, obiektywne narzędzie, wykorzystywane przez banki do oceny Twojej wiarygodności i solidności. Brak takiej historii jest dla banku pewnym utrudnieniem, co może skutkować dłuższą analizą lub koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów, pozwalających bankowi oszacować ryzyko w inny sposób. O ile posiadanie historii kredytowej, dokumentującej prawidłową obsługę zobowiązań działa „in plus” o tyle jej brak nie stanowi przeszkody w pozytywnej ocenie kredytowej.

W kalkulacji zdolności kredytowej banki przyjmują dochody, które są odpowiednio udokumentowane. Źródłem dochodu mogą być umowy o pracę (zarówno na czas określony jak i nieokreślony), kontrakty, umowy zlecenia lub o dzieło, działalność gospodarcza, najem nieruchomości, dochody z rolnictwa a także wynagrodzenie z tytułu pełnienia określonych funkcji w organach spółek. Dokumentami dodatkowymi mogą być również umowy o pracę, umowy handlowe, umowy najmu lub np. kontrakty, które dadzą pełniejszy obraz sytuacji finansowej. Pamiętaj, że zakres dokumentów dla poszczególnych form uzyskiwania dochodu zależy od konkretnego banku oraz Twojej sytuacji.

Tak. Co do zasady funkcjonowania kredyt hipoteczny opiera się na dwóch filarach. Pierwszym jest rodzaj zabezpieczenia, którym jest hipoteka na nieruchomości (nabywanej lub innej, której jesteś właścicielem lub którą posiada osoba trzecia). Drugim jest posiadanie zdolności kredytowej, a więc takiej sytuacji finansowej Klienta, która pozwala na bieżące regulowanie zobowiązań, w tym raty z tytułu zaciąganego kredytu na zakup mieszkania. Kredyt może zostać udzielony tylko wówczas, kiedy oba warunki - zabezpieczenie oraz zdolność kredytowa – zostają spełnione. Taka konstrukcja kredytu hipotecznego wynika z regulacji ustawowych oraz rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

W analizie zdolności kredytowej ważnym czynnikiem dla banku jest stabilność osiąganego dochodu. Za najbardziej stabilne będą uważane więc dochody osiągane z tytuł umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W takich przypadkach najczęściej wystarczy 3 lub 6 miesięczny okres zatrudnienia. Dla umów zawartych na czas określony, oprócz okresu uzyskiwania dochodu, istotny będzie również pozostały czas trwania umowy (dobrze jeśli wynosi on co najmniej 6 miesięcy) oraz to, czy jest to pierwsza, czy też kolejna umowa zawarta z pracodawcą. W przypadku umów zlecenia / o dzieło, minimalnym okresem uzyskiwania dochodów jest najczęściej 12 miesięcy, przy czym są szanse na uwzględnienie dochodu już przy 6 miesięcznym okresie zatrudnienia. Dla dochodów uzyskiwanych z tytułu samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, minimalny okres to 12 miesięcy. Wyjątkiem jest tu tzw. samozatrudnienie. Przy stałej umowie współpracy z jednym podmiotem gospodarczym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, okres ten może być krótszy.

O tym, jaki może być maksymalny okres kredytowania decydują dwa elementy. Pierwszym z nich jest oferta danego banku, ograniczająca najczęściej okres do 30 lub 35 lat. Drugim jest wiek kredytobiorców. Tutaj zasadą jest taki okres kredytowania, aby spłata kredytu zakończyła się przed ukończeniem 70, 75 lub 80 tego roku życia przez najstarszego z kredytobiorców.
Podejmując decyzję o wyborze okresu kredytowania pamiętaj, aby niezależnie od oceny banku, dostosować go do własnych potrzeb i możliwości, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację finansową.

Bardzo istotną sprawą jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, które mogą towarzyszyć kredytom hipotecznym. Do najczęściej spotykanych należą:

Ubezpieczenie niskiego wkładu – banki wymagają wniesienia wkładu własnego na poziomie min. 10%, 15% lub 20% ceny zakupu. Jeżeli nie posiadasz takich środków, bank może udzielić kredytu na wyższą kwotę, ale brakującą część wymaganego wkładu własnego trzeba ubezpieczyć. Koszt tego ubezpieczenia oraz sposób jego zapłaty jest różny w zależności od banku. W części banków jest to jednorazowa opłata za cały okres obowiązywania ubezpieczenia (czyli do czasu spłaty wymaganego przez bank kapitału), a w części podwyższana jest marża kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe – ubezpieczenie obowiązujące od momentu uruchomienia kredytu przez bank do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku. Okres obowiązywania ubezpieczenia zależy od konkretnego przypadku. Jeżeli nieruchomość nabywana jest na początkowym etapie budowy, ubezpieczenie może obowiązywać nawet 2 lata. Jeżeli jest to mieszkania gotowe do odbioru to będzie to okres 2-3 tygodni. Koszt tego ubezpieczenia to zwykle marża wyższa o około 1% - 2% w zależności od banku.

Ubezpieczenie od utraty pracy – korzyścią z posiadania tego rodzaju ochrony powinno być zapewnienie przejęcia przez jakiś czas spłaty zadłużenia przez ubezpieczyciela w sytuacji utraty zatrudnienia.

Ubezpieczenie na życie – ubezpieczenie, które działa w przypadku śmierci Kredytobiorcy/ów lub/i ich trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku tych zdarzeń, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania zgodnie z dyspozycją ubezpieczonego.

Ubezpieczenie nieruchomości – ubezpieczenie wymagane przez każdy bank. Po podpisaniu aktu notarialnego nabycia mieszkania należy ubezpieczyć mieszkanie od ognia i innych zdarzeń losowych ( uderzenie pioruna, zalanie, przepięcie, powódź, itp.). Zadeklarowana przez Kredytobiorcę suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość nieruchomości zaakceptowana przez bank, wykorzystywana dla celów kredytowych.

Jest to zagadnienie, które należy rozpatrywać indywidualnie, najlepiej z pomocą doradcy z Dom Development. Ogólnie rzecz ujmując raty malejące oznaczają niższy koszt odsetek na koniec kredytu, ale wyższe miesięczne raty w pierwszych latach kredytowania. Raty równe oznaczają wyższy koszt odsetek na koniec kredytu, ale niższe miesięczne raty, które pozostają na tym samym poziomie przez cały okres kredytowania (przy założeniu, że oprocentowania kredytu pozostanie bez zmian).

Przykład:
Kwota kredytu: 300 000 zł
Okres: 20 lat
Oprocentowanie: 3,6%
Raty równe: 1364 zł (łączny koszt odsetek: 191 016 zł)
Raty malejce (pierwsza rata): 1733 zł (łączny koszt odsetek: 162 450 zł)

Jak widać na powyższym przykładzie łączny koszt odsetek w ratach malejących jest znacznie niższy niż w ratach równych. Z drugiej jednak strony rata kredytu jest znacznie wyższa i będzie wyższa przez pierwsze kilka lat okresu kredytowego (około 12 lat).

Jeśli Twoim celem jest zapłacenie jak najmniej odsetek na koniec okresu kredytowania to rata malejąca wydaje się dobrym rozwiązaniem. Z drugiej jednak strony jeśli miesięczna rata w wysokości ok. 1700 zł nie jest dla Ciebie problemem to można zrobić inaczej: kredyt w ratach równych na krótszy okres, np. 21 lat. Miesięczna rata równa przy takim okresie kredytowania wynosi 1698 zł , a łączny koszt odsetek 127 983 zł.

Jest też trzecie rozwiązanie: kredyt w ratach równych na 30 lat. Miesięczna rata jest znacznie niższa co jest bezpieczniejsze dla finansów osobistych, a w przypadku pojawienia się nadwyżek finansowych można kredyt nadpłacać co spowoduje zmniejszenie łącznego kosztu odsetek na koniec okresu kredytowania. Można też taki kredyt spłacić wcześniej przed upływem 30 lat.

Każdy bank przed podjęciem decyzji kredytowej sprawdza wartość mieszkania, które będzie zabezpieczeniem kredytu. Bank musi mieć pewność, że nieruchomość ta ma odpowiednią wartość w stosunku do udzielonego kredytu. W większości przypadków banki korzystają z zewnętrznych rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonują profesjonalną wycenę nieruchomości (operat szacunkowy). Wówczas bank poprosi Cię o jej opłacenie. W części banków jest natomiast możliwość wykonania operatu szacunkowego we własnym zakresie, czyli wtedy samodzielnie zlecasz rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny nieruchomości. Koszt takiego operatu w przypadku lokalu mieszkalnego wynosi około 500 zł.

Oczywiście każdy kredyt można wcześniej spłacić w całości lub w części. Osobna kwestia to koszty związane z taką wcześniejszą spłatę. Większość banków przez pierwsze 3 do 5 lat kredytu pobiera prowizję od kwoty, którą kredytobiorca nadpłaca. Najczęściej jest to prowizja z przedziału 1-2%. Czy taka nadpłata opłaca się? Jeżeli nie masz pomysłu lub możliwości zainwestowania pieniędzy w inny sposób, który zapewni zysk przewyższający oprocentowanie kredytu (kupno kolejnego mieszkania, lokaty z gwarantowanym zyskiem), to warto nadpłacić kredyt bo zmniejsza się wartość odsetek do zapłacenia bankowi.

Poziom dochodów nie jest jedynym wyznacznikiem wysokości kredytu hipotecznego. Każdy bank ma nieco inne zasady przyznawania kredytów, przy czym jedną z wielu różnic jest inaczej obliczana zdolność kredytowa.

Każdy bank ustala zdolność kredytową według własnego wzoru zaszytego w kalkulatorze bankowym. Zdolność będzie zależała m.in. od wieku kredytobiorcy, wkładu własnego, jego zobowiązań kredytowych, rodzaju osiąganych dochodów, a nawet czasu ich uzyskiwania. Wahania są bardzo duże dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego w Dom Development, który sprawdzi zdolność w większej ilości banków.

Kredyt na wykończenie jest w tej samej cenie ( posiada takie samo oprocentowanie) co kredyt główny. Kwotę na wykończenie otrzymasz z banku po przedstawieniu Protokołu Technicznego Odbioru Lokalu oraz wydaniu dyspozycji uruchomienia transzy.

Robiąc kosztorys musisz pamiętać, iż bank może udzielić kredyt na jedynie wybrane elementy wyposażenia mieszkania, które będą na stałe związane z mieszkaniem (np. na wszystkie materiały budowlane, sanitariaty i meble pod zabudowę). Rozliczenie wykończenia musisz udokumentować w postaci faktur oraz lub zdjęć; nie wszystkie banki wymagają faktur.

Ze środków kredytu hipotecznego nie sfinansujesz żadnych elementów wyposażenia, które stanowią mienie ruchome i nie są na stałe zintegrowane z mieszkaniem np. kanapa, czy telewizor.

Tak, w trakcie spłaty kredytu można kogoś odpisać lub dopisać do kredytu. Ale zanim bank podpisze stosowny aneks do umowy kredytowej zbada obecną sytuację finansową oraz prawną kredytobiorcy/kredytobiorców, aby mieć pewność iż osoba/osoby pozostające z kredytem będą w stanie samodzielnie spłacać zobowiązanie. Nawet, gdy małżonkowie dzielą swój majątek dobrowolnie lub sądownie, to podział ten nie dotyczy wspólnie zaciągniętych długów i zobowiązań, więc dla banku eksmałżonkowie pozostają współkredytobiorcami.

Nie trzeba być małżeństwem, aby ubiegać się o kredyt. Dla banku nie ma znaczenia, czy współkredytobiorcy są w związku małżeńskim i czy nabywają nieruchomość do wspólnoty ustawowej. Ważne dla banku jest to, iż są współkredytobiorcami i są odpowiedzialni w sposób solidarny za terminową obsługę zobowiązania. Dotyczy to również innych relacji. Ogólnie rzecz biorąc każdy właściciel mieszkania musi być kredytobiorcą, ale nie każdy kredytobiorca musi być właścicielem mieszkania. Przykładowo, gdy rodzice chcą kupić mieszkanie dla pełnoletniego dziecka, które nie posiada żadnego dochodu, kredytobiorcami są rodzice i dziecko. Jednocześnie właścicielem mieszkania może być tylko dziecko.