Dom Development - sprzedaż po 2Q/ 1H 2017 i ocena rynku - komunikat prasowy

DOM DEVELOPMENT PO I PÓŁROCZU 2017 R. – WZROST SPRZEDAŻY O 26%, REKORDOWA SPRZEDAŻ II KWARTAŁU 2017 – 850 LOKALI

Dom Development S.A., lider warszawskiego rynku mieszkaniowego i wiodący deweloper w Polsce, opublikował wstępną informację o wynikach sprzedażowych w II kwartale 2017 roku i ocenę sytuacji rynkowej.

W II kwartale 2017 roku Dom Development S.A. sprzedał rekordową liczbę 850 lokali netto poprawiając rezultat z II kwartału poprzedniego roku o 21 % r/r. Sprzedaż na wszystkich projektach była bardzo dobra. Największą sprzedaż w II kwartale Spółka odnotowała na projektach: Wilno, Osiedle Premium, Osiedle Moderna, Żoliborz Artystyczny, Apartamenty Mokotów nad Skarpą, Osiedle Amsterdam, Saska.

Łączna sprzedaż Dom Development S.A. w I półroczu 2017 roku wyniosła 1656 lokali wobec 1316 lokali rok wcześniej (wzrost o 26% r/r).

W II kwartale 2017 r. Spółka przekazała 635 lokali wobec 564 lokali w II kwartale 2016 r. (wzrost o 13% r/r). Na wynik finansowy za II kwartał wpływają głównie przekazania na projektach: Osiedle Premium (175 lokali), Apartamenty Mokotów nad Skarpą (112 lokali) oraz Osiedle  Moderna etap 1 (153 lokale).

 Łącznie w I półroczu 2017 roku Spółka przekazała 865 lokali wobec 820 lokali rok wcześniej (wzrost o 5% r/r).

 Od 8 czerwca 2017 r. skład Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. powiększył się o Grupę Kapitałową Euro Styl S.A., dewelopera będącego jednym z liderów na rynku trójmiejskim. Po akwizycji Dom Development działa na trzech rynkach: warszawskim, trójmiejskim i wrocławskim. Opublikowane dane nie zawierają wyników Grupy Kapitałowej Euro Styl S.A., która sprzedała w I półroczu 2017 r. 358 lokali (w tym 189 lokali w II kwartale).

 Data publikacji: 05.07.2017